انواع هدر بورد

انواع هدر بورد

ماژول هدر بورد STM8S103F3P6 Board

ماژول هدر بورد STM8S103F3P6 Board

برد STM8s103f3یکی از بوردهای ارزان قیمت میکروهای 8بیتی stm می باشد که با توجه به قیمت پایین و امکانا..

بورد آموزشی و توسعه میکروکنترلر STM32F107VCT6

بورد آموزشی و توسعه میکروکنترلر STM32F107VCT6

The board uses the STM32F107VCT6 chip as the main controller, the interface is rich, there are 1 ex..

بورد توسعه (آموزشی) STM32F103CBT6 Development Board - ساخت WAVESHARE

بورد توسعه (آموزشی) STM32F103CBT6 Development Board - ساخت WAVESHARE

STM32 development board designed for STM32F103C series, features the STM32F103CBT6 MCU, and integrat..

ماژول مینی هدر برد STM32F103C8T6 (بورد آبی)

ماژول مینی هدر برد STM32F103C8T6 (بورد آبی)

characteristics:1:on-board-based MCU most basic circuits, such as crystal oscillator circuit, USB po..

ماژول هدر بورد STM32F030F4P6

ماژول هدر بورد STM32F030F4P6

 این محصول ماژولی است که به شما کمک می کند تا ویژگی های STM32را کشف کنید و کاربردهای جدید خود ر..

ماژول هدر بورد STM8S003F3P6 Board

ماژول هدر بورد STM8S003F3P6 Board

STM8S103F3P6 Development Header Board with LED Indicator and Micro USB..

هدر بورد STM32F103C8T6 - مدل CJMCU-1038 (بورد بنفش)

هدر بورد STM32F103C8T6 - مدل CJMCU-1038 (بورد بنفش)

1.Core:ARM 32-bit Cortex TM-M3 CPU 1)72 MHz,90 DMIPS with 1.25 DMIPS/MHz 2)Single-cycle multiplica..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)