انواع پاور سوئیچینگ صنعتی قاب فلزی (خروجی DC)

انواع پاور سوئیچینگ صنعتی قاب فلزی (خروجی DC)

انواع پاور سوئیچینگ صنعتی با قاب فلزی

پاور سوئیچ های فن دار - معمولی - تابلویی و ...


پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 2 آمپر - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 2 آمپر - مارک LT

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند مناس..

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 1 آمپر - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 1 آمپر - مارک LT

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 2 آمپر - مارک NEXT

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 2 آمپر - مارک NEXT

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

پاور سوئیچینگ صنعتی 5 ولت - 2 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 5 ولت - 2 آمپر

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

پاور سوئیچینگ صنعتی 5 ولت - 3.8 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 5 ولت - 3.8 آمپر

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

پاور سوئیچینگ صنعتی 5 ولت - 5.5 آمپر - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 5 ولت - 5.5 آمپر - مارک LT

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 1 آمپر - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 1 آمپر - مارک LT

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 3 آمپر - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 3 آمپر - مارک LT

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

پاور سوئیچینگ صنعتی 3 ولت - 5 آمپر - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 3 ولت - 5 آمپر - مارک LT

خروجی DCنکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند مناسب..

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)