انواع هوزینگ

هوزینگ 1 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-1P-2.54mm..

0ریال

هوزینگ 11 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-9P-2.54mm..

315,535ریال

هوزینگ 2 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-2P-2.54mm..

150,908ریال

هوزینگ 3 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-3P-2.54mm..

161,883ریال

هوزینگ 4 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-4P-2.54mm..

178,346ریال

هوزینگ 40*1 مادگی + مغزی

Dupont Connector TJC8-1*40P-2.54mm..

0ریال

هوزینگ 40*2 مادگی + مغزی

Dupont Connector TJC8-2*40P-2.54mm..

0ریال

هوزینگ 5 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-5P-2.54mm..

189,321ریال

هوزینگ 6 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-6P-2.54mm..

216,759ریال

هوزینگ 7 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-7P-2.54mm..

244,197ریال

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)