سلف پاور SMD

سلف پاور 100 میکرو هانری SMD کوچک

اندازه 7.5*7.5 میلی متر..

0ریال

سلف پاور 100 میکرو هانری بزرگ SMD

اندازه 12*12 میلی متر..

236,833ریال

سلف پاور 15 میکرو هانری SMD

اندازه 16*12 میلی متر..

303,196ریال

سلف پاور 18 میکرو هانری SMD

اندازه 10 میلی متر..

424,475ریال

سلف پاور 22 میکرو هانری SMD

اندازه 10 میلی متر..

208,325ریال

سلف پاور 220 میکرو هانری SMD

اندازه 12*12 میلی متر..

0ریال

سلف پاور 27 میکرو هانری SMD

اندازه 10 میلی متر..

424,475ریال

سلف پاور 3.3 میکرو هانری SMD

اندازه 11*7 میلی متر..

0ریال

سلف پاور 4.7 میکرو هانری SMD

اندازه 6*7 میلی متر..

0ریال

سلف پاور 47 میکرو هانری SMD

اندازه 10 میلی متر..

424,475ریال

سلف پاور 470 نانو هانری SMD

اندازه 11 میلی متر..

485,114ریال

سلف پاور 6.8 میکرو هانری SMD

اندازه 3*4 میلی متر..

133,406ریال

نمایش 1 تا 12 از 14 (2 صفحه)