سلف آمپر بالا (بشکه ای - تیروئیدی)

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

70,627ریال

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 17 میل

ابعاد تقریبی : 20*17 میل..

0ریال

سلف بشکه ای 1 هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

147,139ریال

سلف بشکه ای 1.2 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 10*9 میل..

64,741ریال

سلف بشکه ای 1.5 میلی هانری - قطر 4 میل

ابعاد تقریبی 7*4 میل..

50,027ریال

سلف بشکه ای 1.8 میلی هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 9*7 میل..

70,627ریال

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی 13*10 میل..

105,940ریال

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

58,856ریال

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 9*6 میل..

52,970ریال

سلف بشکه ای 100 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

0ریال

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 10*13 میل..

0ریال

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 17 میل

ابعاد تقریبی : 20*17 میل..

205,995ریال

نمایش 1 تا 12 از 59 (5 صفحه)